top of page

Yayınlar

KİTAPLAR

1. Reklam Kuluçkası Kültürel Dönüşüm ve Reklamlar

Aytaç Burak Dereli / Vesile Çakır

Çizgi Kitabevi 

 

2. Türk Diliyle Güç-Disiplinlerarası Bir Çalışma-

Bölüm Adı:Bir Çekicilik Unsuru Olarak Güç ve Güçlü Göstergesi: Reklam Mesajları Üzerine Bir İnceleme, DERELİ AYTAÇ BURAK, Yayın Yeri:Kesit Yayınları, Editör:Seçkin Kuban, Gökkaplan Yusuf, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:224, ISBN:978-625-7698-98-6, Bölüm Sayfaları:11 -29

3. Reklam Araştırmaları Nitel ve Nicel Tasarımlar

Bölüm Adı:Sözlü Tarih ve Reklam Araştırmaları, TAŞDEMİR ERDEM, DERELİ AYTAÇ BURAK, Yayın Yeri:Çizgi Kitapevi Yayınları, Editör:Karaçor Süleyman, Gençyürek Erdoğan Merve, Akcan Burçe, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-196-702-8, Bölüm Sayfaları:215 -230

4. Mahremiyetin Medyası

Bölüm Adı:Reklam Mahremiyeti Sorunu, ASLAN EMRE ŞABAN, DERELİ AYTAÇ BURAK, Yayın Yeri:Eğitim Yayınevi, Editör:Kütükoğlu, Elif, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:272, ISBN:978-625-8468-10-6, Bölüm Sayfaları:181 -207

5. "Anlatı"yla Bağ Kurmak, İkna Etmek, Yönetmek Hikayenin İletişimi

Bölüm Adı:Hikayeyi Deneyimlemek: Deneyimsel Pazarlama, DERELİ AYTAÇ BURAK, Yayın Yeri:Nobel, Editör:Gülerarslan Özdengül, Aşina, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:540, ISBN:978-625-417-533-6, Bölüm Sayfaları:251

6. İletişim ve Propaganda

Bölüm Adı:İkinci Dünya Savaşı'nda Propaganda, DERELİ AYTAÇ BURAK, Yayın Yeri:Eğitim Yayınevi, Editör:Mustafa Karaca, Caner Çakı, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:304, ISBN:978-975-2475-69-4, Bölüm Sayfaları:197 -225

MAKALELER​

1. KENGİRİ'DEN GÜNÜMÜZE ÇANKIRI BASINI

ERDEM TAŞDEMİR,AYTAÇ BURAK DERELİ , Yayın Yeri:İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi , 2017

2. REKLAMDA PARODİ KULLANIMININMARKA İMAJINA ETKİSİ

NURHAN ZEYNEP TOSUN,AYTAÇ BURAK DERELİ , Yayın Yeri:Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi , 2016

TEKNİK NOTLAR

1. MAXQDA: Yaratıcı Veri Analizi Üzerine Notlar, Karadeniz İletişim Araştırmaları Dergisi, 2023

ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

1. Kişiselleştirilmiş Reklam, İletişim Ansiklopedisi, 2023

2. Sosyal Medya Reklamcılığı, İletişim Ansiklopedisi, 2023

BİLDİRİLER​

1. Reklam Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi

İDRİS KARSLIOĞLU,AYTAÇ BURAK DERELİ (13.12.2019 -15.12.2019 ) , Yayın Yeri:V. İnternational Congress on Social and Education Sciences , 2019

Uluslararası   Tam metin bildiri

 

2.Public Service Announcements As Health Communication Instrument: An Analysis On Turkish Republic Ministry Of Health

SÜLEYMAN KARAÇOR,AYTAÇ BURAK DERELİ,EYÜP ERDAL YÖRÜK (12.11.2019 -15.11.2019 ) , Yayın Yeri:International Asıan Congress On Contemporary Sciences II , 2019

Uluslararası   Tam metin bildiri

 

3. Türk Cumhuriyetleri’nin Uluslararası Turizm Tanıtım Videolarında Kullandıkları Kültürel Unsurlar Üzerine Bir İnceleme

ERDEM TAŞDEMİR,AYTAÇ BURAK DERELİ (29.10.2020 -30.10.2020 ) , Yayın Yeri:ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATI SEMPOZYUMU , 2020

Uluslararası   Tam metin bildiri

 

4.SEÇMENLERİN SİYASİ PARTİLERE İLİŞKİN MARKA KİŞİLİKLERİ ALGISI: TRABZON ÖRNEĞİ

AYTAÇ BURAK DERELİ,ERDEM TAŞDEMİR (18.10.2017 -21.10.2017 ) , Yayın Yeri:II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , 2017

Uluslararası   Tam metin bildiri

 

5. DIGITAL ADVERTISING TARGETING IN THE CONTEXT OF MEDIA PLANNING

SÜLEYMAN KARAÇOR,AYTAÇ BURAK DERELİ (09.12.2019 -10.12.2019 ) , Yayın Yeri:: 5th Dubai – International Conference on Social Science Humanities (ICSSH) , 2019

Uluslararası   Tam metin bildiri

 

6. SEÇİM PROPAGANDASI VE MÜZİK: MİLLİYETÇİ ZÜHTÜ (AP) YENİ BİR TÜRKİYE DOĞACAK BİZDEN (CHP) ESERLERİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZLERİ

AYTAÇ BURAK DERELİ,VESİLE ÇAKIR (17.04.2019 -21.04.2019 ) , Yayın Yeri:V.HUMAN AND CIVILIZATION CONGRESS FROM PAST TO FUTURE , 2019

Uluslararası   Özet bildiri

7. İKİNCİ MEŞRUTİYET’xxİN İLANINDAN SONRA İTTİHAT VE TERAKKİ PROPAGANDASI (1908-1918)

AYTAÇ BURAK DERELİ (17.04.2019 -21.04.2019 ) , Yayın Yeri:V.HUMAN AND CIVILIZATION CONGRESS FROM PAST TO FUTURE , 2019

Uluslararası   Özet bildiri

 

8. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN SAVAŞTA BARIŞ PROPAGANDASI

AYTAÇ BURAK DERELİ (28.04.2018 -01.05.2018 ) , Yayın Yeri:III. INES EDUCATİON AND SOCİAL SCİENCE CONGRESS (ESS - 2018) , 2018

Uluslararası   Özet bildiri

 

9. SİYASAL ALANDA SOSYAL SORUMLULUK: GENÇLİK YAPILANMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

AYTAÇ BURAK DERELİ,HAMZA CORUT,ASİYE NURCİHAN DERELİ (28.04.2018 -01.05.2018 ) , Yayın Yeri:III. INES EDUCATİON AND SOCİAL SCİENCE CONGRESS (ESS - 2018) , 2018

Uluslararası   Özet bildiri

 

10. TÜRKİYE’xxDE MARKA ÇALIŞMALARI: İLETİŞİM BİLİMLERİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ

ERDEM TAŞDEMİR,AYTAÇ BURAK DERELİ (28.04.2019 -01.05.2019 ) , Yayın Yeri:INTERNATIONEL BRAND AND BRAND CITY CONGRESS , 2019

Uluslararası   Özet bildiri

 

11. İLETİŞİM BİLİMLERİNDE “TÜRKİYELİ” İFADESİNİN YANLIŞ KULLANIMI VE HEDEF KİTLE TANIMLAMALARINDA DOĞRU KULLANIM

AYTAÇ BURAK DERELİ,ERDEM TAŞDEMİR (09.10.2022 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu

Uluslararası   Özet bildiri

 

12. 1946 Genel Seçimleri Öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Propaganda Metni Analizi “Neleri Unutmamalıyız, Ne Diyorlar, Neleri Söylemiyorlar”

FATİH ÇELİK,AYTAÇ BURAK DERELİ (03.11.2017 -05.11.2017 ) , Yayın Yeri:1.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (ISCER, 2017) , 2017

Uluslararası   Özet bildiri

 

13.TÜRKİYE’DE SİYASAL REKLAM VE DEĞER: 7 HAZİRAN VE 1 KASIM GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ

ERDEM TAŞDEMİR,AYTAÇ BURAK DERELİ (18.10.2017 -21.10.2017 ) , Yayın Yeri:II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , 2017

Uluslararası   Özet bildiri

bottom of page